English version

MD expirations of the articles - nastavení expirace článků - plugin for Textpattern

Version: CMS Textpattern 4.0.4 / 4.0.5

History of versions

Current version of this plugin: 0.7

Changes from version 0.65 to 0.7:
- everything is in the main plugin code

Changes from version 0.6 to 0.65 - possition of the object files was moved from root to textpattern/plugins directory.
You have to update:
- 1. create new directory "plugins" in the textpattern dir
- 2. update the plugins code
- 3. update the md_vesions objectsČesky

Tento plugin umožňuje přidání expirace článků. Přidává do "write tabu" fieldset, ve kterém je možné zadat datum a čas expirace daného článku.

Pokud vyprší platnost tohoto článku, tak je daný článek přepnut do Statusu "Skrytý".

Instalace

1. stáhněte si kód pluginu (zip, sources)
2. vložte ho v administraci do pole "přidat plugin"
3. hotovo

Popis jednotlivých souborů

Plugin se skládá ze 2 souborů:

vytvoření pluginu:
- md_expirations_create_plugin.php
- zem_tpl.php - soubor create_plugin používá tento skript k vygenerování kódu pro vložení do administrace, tento skript byl stažen z internetu

hlavní objekty:
- md_expirations.class.php - tento objekt načítá data z databáze a připravuje je pro "zobrazovací" objekt
- md_expirations_view.class.php - tento objekt zajišťuje pouze zobrazení dat 

English

This plugin add the expiration for the articles. It will add the "Expiration fieldset" to the write tab. When the expiration of the article is in the past, the article's Status is changed to Hidden.

Installation

1. put this plugin code (zip, sources) into admin of Textpattern

Description of the objects

object files:
- md_expirations.class.php - this object will load the data from database and prepare it for view object
- md_expirations_view.class.php - this object will show the data from md_expiratons.class.php