English comment

MD versions of the articles - verzování článků - plugin for Textpattern

Version: CMS Textpattern 4.0.4 / 4.0.5

Current version of this plugin: 0.81

History of versions

Changes from version 0.8 to 0.81
- fixed bugs in plugin code: include_once txpath.'/lib/classTextile.php'; instead of include_once 'lib/classTextile.php';

Changes from version 0.6 to 0.8
- 1. simple installation: insert the plugin code in your admin of the CMS Textpattern. DONE.
- 2. support for CMS Textpattern 4.0.5
- 3. you can see the differences between versions
- 4. and much more ...

Changes from version 0.6 to 0.65
- possition of the object files was moved from root to textpattern/plugins directory.
You have to update:
- 1. create new directory "plugins" in textpattern dir
- 2. update the plugins code
- 3. update the md_vesions objectsČesky

Tento plugin umožňuje verzování článků a jejich efektivní správu. Můžete si ukládat starší verze článků, použít je pro zálohu, nebo je vyměňovat dle Vašich aktuálních potřeb. Tento plugin umí i zobrazovat rozdíly mezi jednotlivými verzemi.

Instalace

1. stáhněte si kód pluginu verze 0.81 (.zip, sources)
2. vložte ho v administraci do pole "přidat plugin"
3. hotovo

Aktuální verze md_versions: 0.81 - informace

Stačí vložit kód pluginu do administrace a bude to fungovat. Ovládání je intuitivní.

Stará verze md_versions: 0.65 - popis jednotlivých souborů

Celý plugin se skládá ze: 2 souborů pro vytvoření pluginu, 2 instalačních souborů (vytvoření tabulek + instalace jazyka) a ze 2 "objektových" souborů:

vytvoření pluginu
- md_versions_create_plugin.php - tento skript vytvoří kód pro vložení do administračního rozhranní textpatternu
- zem_tpl.php - soubor create_plugin používá tento skript k vygenerování kódu pro vložení do administrace, tento skript byl stažen z internetu

instalační soubory - vložte je vedle souboru config.php:
- md_versions_install.php - tento skript vytvoří tabulku potřebnou pro běh skriptu
- md_versions_ins_lan_cz.php - instalace češtiny - md_versions_ins_lan_en.php - instalace angličtiny

object files - vložte to do rootu webu, hlavní funkcionalita pluginu:
- md_versions.class.php - tento objekt načítá data z databáze a připravuje je pro "zobrazovací" objekt
- md_versions_view.class.php - tento objekt zajišťuje pouze zobrazení dat 

English

This plugin will help you with versions of the articles. You can use new tab in extensions tab - MD versions. This is good for finding the articles with some versions. You can see new fieldset in the write tab. There is a list of existing versions for the current article and there is a button which will create a new version of the article. The current article will not be change. If you want to replace the current article with some version, you have to go to the list of the versions for the article and use link "replace article with this version". The body, body_html and title of the article will be replaced by the information from the version.
TIP: if you want to store current content of the article, you have to save it as new version.

Installation

1. download the plugin code version 0.8 (.zip, sources)
2. put it in administration of your CMS Textpattern
3. DONE

Old version 0.65 - description of the files

There are 2 installation files and 2 object files:

install files - put it next to the config.php file:
- md_versions_install.php - this script will create the table for this plugin
- md_versions_ins_lan_en.php - this script will install the english language for this plugin (add the data to the language table) - md_versions_ins_lan_cz.php - this script will install the czech language for this plugin (add the data to the language table)

object files - put it to the root (one folder up from config.php file):
md_versions.class.php - this object will load the data from database
md_versions_view.class.php - this object will show the data from md_versions object.