English comment

MD votings - ankety - plugin for Textpattern

Version: CMS Textpattern 4.0.4 / 4.0.5

Current version of this plugin: 1.1Česky

Tento plugin umožňuje tvorbu anket a jejich správu.

Použití

Do textu článku vložte následující kód: <txp:mdvoting_insert_survey id="5" />, kde ID je číslo ankety, které vidíte v seznamu anket.

Úprava vzhledu ankety

Můžete upravit metodu ShowVotingForUser patřící objektu mdvoting_view.class.php - tato metoda již má všechna data a zobrazuje formulář a výsledky hlasování. Tuto funkci můžete upravit tak, aby zobrazení dat vyhovovalo přesně Vašim potřebám.

Instalace

1. stáhněte si kód pluginu (zip, sources)
2. vložte ho v administraci do pole "přidat plugin"
3. hotovo 

English

Plugin for creating votings.

How to insert the pool into article ?

Insert the code: <txp:mdvoting_insert_survey id="5" />, ID is number of the pool which you can see in the list of pools.

How to customize the pool code for the site ?

There is a function ShowVotingForUser in mdvoting_view.class.php object. This function show the voting for the user. You can update it as you want to see the voting on the site.

Installation

1. download plugin code (zip, sources)
2. insert it into field "add plugin" in your Txp administration
3. done